Διπλώματα

Σύμφωνα με τα επίπεδα που ορίζονται από Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται στα διπλώματα σε κάθε επίπεδο, με ποσοστό επιτυχίας που επιβεβαιώνει την ποιότητα μας.

Κανονικό τμήμα (4 ώρες /εβδομάδα) Δίπλωμα
Αρχικό 1 A1
Αρχικό 2 A2
Μεσαίο 1 B1
Μεσαίο 2 B2
Προχωρημένο C1
Ανώτερο C2

 

   
Το Instituto Cervantes προσφέρει, από το Νοέμβριο του 2010, και τα 6 διπλώματα. Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας προσφέρει τα διπλώματα Β1 & Β2 και Γ1 & Γ2, με ισχύ στην Ελλάδα.
Información I.Cervantes Aθηνών Υπουργείο Παιδείας